Is 39
Iezechia primeşte solii Babilonului şi le arată vistieriile sale, fapt care-i aduce pedepsirea.
1În vremea aceea, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, regele Babiloniei, auzind că Iezechia fusese bolnav pe moarte şi că s'a făcut sănătos, i-a trimis scrisori şi soli şi daruri. a
2Iar Iezechia s'a bucurat cu mare bucurie de venirea lor şi le-a arătat casa în care îşi avea mirodeniile şi argintul şi aurul şi smirna şi aromatele şi uleiurile scumpe, precum şi toate cămările vistieriilor lui şi toate câte avea el în vistieriile lui; nimic n'a fost în casa lui sau în ceea ce se afla în stăpânirea sa pe care el, Iezechia, să nu-l fi arătat. b
3Iar profetul Isaia a venit la regele Iezechia şi i-a zis: „Ce spun oamenii aceştia? şi de unde au venit ei la tine?“. Iar Iezechia a zis: „Dintr'o ţară de foarte departe au venit la mine: tocmai din Babilon“.
4Şi a zis Isaia: „Ce-au văzut ei în casa ta?“. Iar Iezechia a zis: „În casa mea au văzut totul; nimic nu este'n casa mea pe care ei să nu-l fi văzut, chiar şi cele ce sunt în vistieriile mele“.
5Şi i-a zis Isaia: „Ascultă cuvântul Domnului Atotţiitorului:
6Iată, vin zilele – zice Domnul – când ei vor lua totul din casa ta; şi tot ceea ce părinţii tăi au adunat până astăzi va lua drumul Babilonului; nimic nu vor lăsa. Şi a zis Domnul
7că ei vor lua şi din fiii tăi cărora le vei da naştere şi-i vor face eunuci în casa regelui Babilonienilor“ c.
8Iar Iezechia a zis către Isaia: „Bun e cuvântul Domnului, pe care El l-a grăit d; fie pace şi dreptate'n zilele mele!“