2In 01
Salutare. Adevăr şi iubire.
1Bătrânul a, către aleasa Doamnă b şi către fiii ei, pe care eu îi iubesc întru adevăr – şi nu numai eu, ci şi toţi cei ce-au cunoscut adevărul –
2în virtutea adevărului care rămâne întru noi şi'n veac va fi cu noi:
3Har, milă, pace fie cu voi de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Iisus Hristos, Fiul Tatălui, întru adevăr şi iubire!
4Foarte m'am bucurat că pe unii din fiii tăi i-am aflat trăind c întru adevăr, aşa cum am primit noi poruncă de la Tatăl.
5Şi acum te rog, Doamnă – nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci pe aceea pe care noi o avem încă de la'nceput –: să ne iubim unii pe alţii.
6Şi aceasta este iubirea: să trăim după poruncile Lui; şi aceasta este porunca, aşa cum aţi auzit-o de la'nceput: să trăiţi întru iubire.
7Pentru că mulţi amăgitori au ieşit în lume d, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup; unul ca acesta e amăgitorul şi antihristul.
8Luaţi aminte la voi înşivă, ca să nu pierdeţi ceea ce aţi lucrat, ci să primiţi plată deplină.
9Tot cel ce o apucă'nainte e şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, nu-L are pe Dumnezeu; cel ce rămâne în învăţătura Lui Îi are, acela, şi pe Tatăl, şi pe Fiul.
10Dacă vine cineva la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!;
11fiindcă cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele.
12Deşi am multe să vă scriu, n'am vrut s'o fac pe hârtie şi cu cerneală; dar nădăjduiesc să vin la voi şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
13Te îmbrăţişează copiii surorii tale celei alese f.