„Domnului“ cf. Codex Alexandrinus. E vorba de simbolul celor şapte făclii din v. 2.