Verbul paidévo înseamnă deseori „a pedepsi“, dar întotdeauna în sens pedagogic: a pedepsi cu scopul de a îndrepta. În aceeaşi sferă semantică, el înseamnă (ca în cazul de faţă) „a educa un copil“, a-i da o bună creştere (dar nu fără rigorile pedagogiei).