Aici nu e vorba de piatra preţioasă cu acest nume, ci de o răşină aromatică.