„Drobiţă“: mic arbust din familia leguminoaselor, cu frunze binemirositoare.