Sir 18:22
Deschide-i drum făgăduinţei să ţi-o plineşti la vreme
 şi nu aştepta moartea ca să te pui în rânduială.
Ps 94
PSALMUL 94
O cântare-laudă a lui David (fără titlu la Evrei).
1Veniţi să ne bucurăm întru Domnul,
întru bucurie să-I strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
2Întru laudă să-I întâmpinăm faţa,
cu psalmi de bucurie să-I strigăm. a

3Că mare Dumnezeu este Domnul,
şi mare Împărat peste tot pământul.
4Că'n mâna Lui sunt marginile pământului,
înălţimile munţilor ale Sale sunt;
5că a Lui este marea, El a făcut-o,
şi mâinile Lui au plăsmuit uscatul.

6Veniţi să ne închinăm şi să-I cădem înainte
şi să plângem în faţa Domnului Care ne-a făcut!

7Că El e Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul păşunii Sale
şi turma mâinilor Lui.
O, dacă I-aţi auzi voi astăzi glasul:
8„Nu vă învârtoşaţi inimile
ca atunci, la Răzvrătire b,
în ziua ispitirii în pustie,
9unde părinţii voştri M'au ispitit,
M'au pus la'ncercare şi au văzut lucrurile Mele.
10Patruzeci de ani M'am mâniat pe neamul acesta
şi am zis: – Ei pururea rătăcesc cu inima
11şi căile Mele nu le-au cunoscut,
aşa că juratu-M'am întru mânia Mea:
Întru odihna Mea nu vor intra!“