Prin „fiul omului“ se înţelege „omul“ (cel născut din om). Iisus Se va numi pe Sine „Fiul Omului“, referindu-Se la firea Sa omenească.