Sir 17:27
Pe Cel-Preaînalt, cine-L va lăuda în mormânt i
 dacă cei vii nu-I aduc laudă?
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-6