În orice încercare, curajul şi fermitatea sunt virtuţi principale.