Versetele 22-23 vor fi citate de Iisus cu referire la Sine Însuşi.