Ps 117:08
Mai bine e să te încrezi în Domnul
decât să te încrezi în om.
Ps 107
PSALMUL 107
O cântare psalmică a lui David.
1Gata este inima mea, Dumnezeule,
gata-mi este inima;
întru slava mea cânta-voi şi-Ţi voi aduce laudă.
2Deşteptaţi-vă, voi, psaltire şi alăută!;
în zori mă voi trezi.
3Pe Tine Te voi mărturisi între popoare, Doamne,
Ţie Îţi voi cânta între neamuri a,
4că mare e mila Ta, deasupra cerurilor,
şi pân'la nori e adevărul Tău.
5Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,
şi peste tot pământul slava Ta.
6Pentru ca ei, cei iubiţi ai Tăi, să se izbăvească,
mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi!
7Grăit-a Dumnezeu în locul Său cel sfânt:
„Mă voi înălţa şi voi împărţi Sichemul
şi Valea Corturilor o voi măsura;
8al Meu este Galaadul, al Meu este Manase,
Efraim e ocrotitorul capului Meu,
Iuda e regele Meu;
Moab, vas al nădejdii Mele,
9peste Idumeea Îmi voi întinde sandala,
Mie Mi s'au supus triburile străine.“
10Cine mă va aduce în cetatea întărită?
Cine mă va călăuzi până la Idumeea?
11Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat?
Oare nu Tu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?
12Dă-ne ajutor ca să ieşim din necaz,
că deşartă e mântuirea ce vine de la om.
13Întru Dumnezeu vom face fapte puternice
şi El îi va nimici pe vrăjmaşii noştri.