Ps 104:11
zicând: „Ţie îţi voi da pământul Canaanului,
partea moştenirii tale“.
Fc 13
Avram se desparte de Lot.
1Iar din Egipt s'a suit Avram la Negheb, el, femeia sa şi toate câte avea; şi cu Lot, care era cu el.
2Avram însă era foarte bogat în vite, în argint şi în aur.
3Şi din popas în popas a mers Avram de la Negheb până la Betel, până la locul unde-i fusese mai înainte cortul, între Betel şi Hai,
4adică spre locul jertfelnicului pe care-l făcuse el înainte. Şi acolo a chemat Avram numele Domnului.
5Iar Lot, care mergea împreună cu Avram, avea şi el oi şi vite mari şi corturi.
6Pământul acela însă nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau multe şi ei nu încăpeau să stea laolaltă.
7Şi s'a făcut o ceartă între păstorii vitelor lui Avram şi păstorii vitelor lui Lot... – În pământul acela locuiau pe-atunci Canaaneenii şi Ferezeii –.
8Şi Avram i-a zis lui Lot: „Sfadă să nu fie între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem fraţi a.
9Iată, nu-i oare tot pământul înainte-ţi? Desparte-te dar de mine! Şi de vei apuca tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; iar de vei apuca tu la dreapta, eu voi apuca la stânga“.
10Şi ridicându-şi Lot ochii, a privit toată câmpia Iordanului, că toată, până la Ţoar, era udată de apă ca raiul Domnului şi ca pământul Egiptului – aceasta era înainte de a fi nimicit Domnul Sodoma şi Gomora.
11Deci şi-a ales Lot toată câmpia Iordanului b şi a apucat Lot spre răsărit; şi aşa s'au despărţit ei unul de altul:
12Avram s'a aşezat în ţinutul Canaan, iar Lot s'a aşezat în cetăţile din câmpie; şi şi-a întins corturile până la Sodoma.
13Dar oamenii Sodomei erau răi şi mari păcătoşi împotriva lui Dumnezeu.
14Deci a zis Domnul către Avram, după ce Lot se despărţise de el: „Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti acum, caută spre miazănoapte şi spre miazăzi şi spre răsărit şi spre apus,
15că tot pământul pe care-l vezi ţi-l voi da, ţie şi seminţiei tale, pentru vecie.
16Pe urmaşii tăi îi voi face mulţi ca pulberea pământului; de va putea cineva să numere pulberea pământului, îi va număra şi pe urmaşii tăi.
17Scoală-te; cutreieră pământul acesta'n lung şi'n lat, că ţie ţi-l voi da!“
18Şi strămutându-şi Avram corturile, a venit şi s'a aşezat la stejarul Mamvri, care este la Hebron c; şi I-a zidit acolo un jertfelnic Domnului.