Literal: „şi-şi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le plinească“ (să prefacă în faptă ceea ce li s'a poruncit).