„Se milostiveşte“ încearcă o echivalenţă a verbului evilatévo = „a fi întru totul binevoitor faţă de“; ca în Dt 29, 20.