Prin „răsplătirile Lui“ nu trebuie înţeleasă aici o răsplată pe care Dumnezeu i-o dă omului pentru faptele lui bune (fiindcă ele niciodată nu vor fi îndeajuns de bune), ci „tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine“. Că nu e vorba de o răsplată în sensul obişnuit al cuvântului se vede din v. 10.