Ps 068:04
Cei ce mă urăsc fără pricină s'au înmulţit mai mult decât perii capului meu.
Întăritu-s'au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept:
ceea ce n'am jefuit, aceea am plătit.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-34