„mi l-a temeinicit“: mi l-a aşezat pe temelie tare.