După Sf. Maxim Mărturisitorul, „toiagul“ este judecata lui Dumnezeu, iar „varga“ este providenţa, adică grija Sa faţă de om.