În limbajul biblic, cuvântul „casă“ are deseori înţelesul de familie (sau comunitatea tuturor celor ce trăiesc într'o casă – părinţi, copii, servitori, sclavi).