Pr 10:28
Frica de Domnul adaugă zile,
dar anii necredincioşilor se vor împuţina.
Pr 9
CAPITOLUL 9
Înţelepciunea cheamă la prietenie.
1Înţelepciunea şi-a zidit sieşi casă
şi pe şapte stâlpi a întărit-o; a
2jertfele şi le-a înjunghiat,
vinul şi l-a dres în pahar
şi masa şi-a pregătit-o;
3slugile şi le-a trimis
să facă'naltă strigare la pahar, zicând:
4„Cel simplu, neînvăţat, să treacă pe la mine!“
Iar celor nemintoşi le-a zis:
5„Veniţi şi mâncaţi pâinea mea
şi beţi vinul pe care l-am dres pentru voi!
6Lăsaţi deoparte nerozia şi veţi trăi,
pentru ca în veac să împărăţiţi; b
căutaţi lucrarea minţii, c ca să puteţi trăi,
şi drept călăuziţi-vă înţelegerea prin cunoaştere“.

7Cel care-i ceartă pe cei răi îşi va atrage dispreţ,
iar cel care-l mustră pe cel necurat se necinsteşte pe sine.
8Nu-i mustra pe cei răi, ca să nu te urască;
mustră-l pe cel înţelept, şi el te va iubi.
9Deschide-i înţeleptului o cale d, şi el va fi mai înţelept;
învaţă-l pe cel drept să cunoască, şi el mai multă cunoaştere îşi va dobândi.
10Începutul înţelepciunii e frica de Domnul,
iar sfatul celor sfinţi e cunoaşterea;
căci a cunoaşte legea e datul cugetului bun;
11că'n acest chip vei trăi mult
şi anii vieţii tale ţi se vor adăuga.
12Fiule, dacă eşti înţelept pentru tine, înţelept vei fi şi pentru vecinii tăi; e
dar dacă te dovedeşti rău, singur îţi vei purta răul.
Cel ce se reazemă pe minciună, acela păstoreşte vânturile
şi tot aşa se ţine după păsări zburătoare;
fiindcă el a părăsit căile propriei sale vii
şi osia gospodăriei sale a abătut-o de la drumul cel drept;
el umblă prin pustiu fără de apă
şi prin pământ făcut pentru secetă,
şi nerodire-şi adună cu mâinile.

13Femeia nemintoasă, obraznică şi neruşinată
se face că-i lipseşte dumicatul,
14se aşază în uşa casei sale
pe un scaun cu faţa spre uliţă
15chemându-i pe trecători
şi pe cei ce merg de-a dreptu'n drumul lor:
16„Cel care'ntre voi e mai zăbăuc, să treacă pe la mine;
iar celor nemintoşi le poruncesc, zicând:
17– Atingeţi-vă dulce de pâinea tăinuită
şi de apa cea dulce a furtului!“
18Acela nu ştie că muritorii acolo mor, lângă ea,
şi că'n fundul iadului se duc.
19Tu însă fugi, în preajma ei nu zăbovi,
nici nu-ţi întoarce ochiul către ea,
căci numai aşa vei trece ca printr'o apă care nu te atinge,
ca printr'un râu străin vei străbate.
20Îndepărtează-te de apa străină,
nu bea din izvor străin,
ca să trăieşti mult
şi anii vieţii să ţi se adauge!