Ebr. precizează: „în Negheb“ (adică în partea de miazăzi a Canaanului).