Sălaşuri: mici tabere de corturi sau de colibe rudimentare folosite de semi-nomazi.