Localităţi în regiunea transiordaniană cuprinsă între Iaboc şi Arnon.