Gaal încearcă să aţâţe orgoliul nobilimii Sichemului împotriva unui „rege“ pe jumătate israelit.