„Stejarul Aşezării“: Sub acest stejar pusese Iosua o piatră funerară (Ios 24, 26); aşadar, locul avea o anume sacralitate.