Milo (Bet-Milo): clădire în care se ţineau adunările consiliului cetăţii.