Togarma: nume menţionat în Fc 10, 3; se presupune că ar fi Armenia.