Grecescul genéa înseamnă şi „generaţie“, dar sensul central este acela de „neam“, „rasă“, „familie“, „spiţă“; prin extensie: „naştere“ (ca fapt, timp sau loc). Sfinţii Părinţi reţin ultimele două sensuri. „Prin aceasta, spune Sf. Ioan Hrisostom, nu trebuie să înţelegem naşterea Fiului în eternitate, ci întruparea şi naşterea Sa din fecioară, mister pe care nimeni nu va încerca să-l explice fără să impieteze într\'un fel sau altul“. Textul Masoretic ridică mari dificultăţi, singurul accent căzând pe sensul de „generaţie“; de aici, o mare varietate de traduceri.