Is 50:02
Ce poate fi?: că am venit, şi nici un om nu era,
că am chemat, şi nimeni nu era să audă?
Oare mâna Mea nu e atât de tare încât să mântuiască?
sau nu sunt Eu în stare să eliberez?
Iată, cu mustrarea Mea voi usca marea
şi râurile le voi face pustiuri
şi peştii lor se vor usca din lipsă de apă
şi vor muri de sete.
Naum 1
CAPITOLUL 1
Mânia Domnului. Profeţìi despre Iuda şi Ninive.
1Profeţie asupra Ninivei a. Cartea vedeniei lui Naum cel din Elcoş.
2
Dumnezeu este gelos
şi Domnul Se răzbună b;
Domnul Se răzbună cu mânie
Domnul Se răzbună pe vrăjmaşii Săi
şi-i nimiceşte pe potrivnici.
3
Domnul e îndelung-răbdător
şi mare-I este tăria
şi pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit;
calea Sa e'n capătul drumului şi'n vârtej c,
norii sunt pulberea de sub picioarele Lui.
4
El ceartă marea şi o usucă
şi toate râurile le seacă;
Vasanul şi Carmelul s'au pipernicit,
florile Libanului s'au veştejit d.
5
Munţii se cutremură de El,
dealurile se clatină,
pământul s'a'ngrozit de faţa Lui –
toată lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea.
6
Cine va putea să-I îndure mânia?
şi cine va sta înaintea aprinderii mâniei Sale?:
mânia Lui topeşte regate e
şi pietrele de dinainte-I se sfărâmă.
7
Domnul e bun cu cei ce-L cheamă în ziua necazului
şi-i cunoaşte pe cei ce se tem de El,
8
dar cu potop nimicitor îi va sfârşi f
pe cei ce se ridică împotrivă-I,
iar pe vrăjmaşii Săi
întunericul îi va fugări.
9
Ce puneţi voi la cale împotriva Domnului?
El va face'ntru totul un sfârşit: g
răzbunarea Lui nu va lovi cu necaz
de două ori în acelaşi timp.
10
Că ei h pân' la tălpi vor fi despuiaţi
şi mistuiţi ca un lujer învârtit pe harac
şi ca o trestie uscată de istov.
11
Din tine i ieşi-va un gând împotriva Domnului,
rele sfătuind împotrivă-I.
12
Aşa grăieşte Domnul j,
Cel ce stăpâneşte peste ape multe:
Aşa vor fi îndepărtaţi,
şi geamătul k nu se va mai auzi!
13
Şi acum, sfărâma-voi toiagul l său de deasupră-ţi
şi lanţurile tale m le voi rupe.
14
Şi Domnul va porunci pentru tine n:
Sămânţă din numele tău nu se va mai semăna;
din casa dumnezeului tău
voi nimici chipurile cioplite şi pe cele turnate
şi ţi le voi pune în mormânt,
că sunt grăbite...