Evident, Dumnezeu nu este autorul răului din lume. Teodoret ne invită să facem deosebire între răul obiectiv (ca natură) şi răul subiectiv (ca lucrare, aşa cum este el perceput şi evaluat de fiecare om). Aceeaşi distincţie o face şi Sf. Ioan Damaschin, cu precizarea că lucrarea răului în lume se face numai cu ştiinţa sau îngăduinţa lui Dumnezeu, pentru raţiuni care-I sunt proprii. Asupra textului e de observat că sensul primar al verbului ktízo este acela de „a zidi“, iar înţelesul de „a crea“ e derivat. Or, „a zidi“ înseamnă a lucra cu nişte materiale care deja există şi care sunt la îndemână. Pe de altă parte, substantivul adjectival „kakós = „rău“ – „răul“ este la plural, ceea ce face imposibilă o traducere de genul : Eu sunt Cel ce fac pace şi creez răul“. T. M.: „Eu fac fericirea şi creez nefericirea“.