Teodoret e de părere că, aici, cuvântul „uns“ nu are sensul obişnuit al Vechiului Testament, ci pe acela de „ales“ al lui Dumnezeu pentru un anumit scop.