desfătare: nu în stomac, nu în privire, nu în inimă, ci pe creştet (literal: „desfătarea capetelor“); de ce nu ne-am gândi la nimburile sfinţilor?