Is 25:05
Te vom binecuvânta
ca nişte oameni cu inima săracă,
însetaţi în Sion
din pricina necredincioşilor pe mâna cărora ne-ai dat. a
Is 18
Pustiirea Etiopiei.
1
Vai ţie, pământ al corăbiilor întraripate a
de dincolo de râurile Etiopiei,
2
cel ce trimite soli pe calea mării
şi scrisori de papirus pe faţa apei;
că soli iuţi vor alerga la neam semeţ
şi la popor străin şi bădăran. b
Ce e'n spatele lui?:
Neam de la care nimic nu mai e de aşteptat,
întins la pământ.
3
Acum râurile pământului
fi-vor toate ca ale unei ţări locuite;
ţara lor va fi ca atunci când un semn se ridică din munte:
ca un sunet de trâmbiţă se va auzi.
4
Că aşa mi-a zis mie Domnul:
– Tare temei va fi în cetatea Mea,
ca lumina căldurii de amiază
şi ca un nor de rouă în ziua secerişului,
aşa va fi.
5
Înainte de cules, când floarea s'a 'mplinit
şi agurida a dat în floare
şi floarea a odrăslit,
atunci el va tăia cu cosoarele struguraşii,
iar crenguţele le va lua şi le va tăia; c
6
şi de-a valma le va lăsa păsărilor cerului
şi fiarelor pământului;
şi păsările cerului şi fiarele pământului vor veni asupră-le.
7În vremea aceea d I se vor aduce Domnului Atotţiitorului daruri de la un popor necăjit şi strâmtorat şi de la un popor mare de-acum şi în veacul vecilor; un neam cu nădejde, dar încă întins la pământ, care se află de-o parte a râului acestui pământ, în locul unde se află numele Domnului Atotţiitorului, muntele Sion.