Is 12:05
În cântări lăudaţi numele Domnului,
că lucruri înalte a făcut;
asta vestiţi în tot pământul!
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-46