Imn alcătuit după modelul Cântării lui Moise din Iş 15, 1-18.