Sens neclar în Versiunea Ebraică: să cumpere cevaş să-şi primească de la ai săi partea cuvenităşsă-şi pună în rânduială unele treburi printre ai săi.