Odoarele templului capturate de Nabucodonosor în vremea regelui Iehonia (4 Rg 24, 13).