Literal: „găsi-vom în el rădăcina cuvântului?“ „Rădăcină“: raţiunea ultimă a unui lucru sau a unui fapt; stratul profund. „Cuvânt“ (lógos) în sensul de „justificare“, „explicaţie“, „dare de seamă“, „clarificare raţională“.