Verbul sugerează: s'a mutat ridicându-se prin văzduh.