Cf. Textului Ebraic. În Septuaginta, literal: „păziţi această poruncă“.