În fapt, continuarea lui 10, 29: Moise i se adresează tot lui Faraon (vezi v. 8).