Motivarea lui Faraon e întemeiată: lui Dumnezeu nu-I puteau „sluji“ decât bărbaţii (cf. 23, 17; 34, 23).