Precizarea: „care se prefăcuse'n şarpe“ lipseşte din Textul Ebraic. După o tradiţie rabinică, n'ar fi vorba de toiagul din versetul 2, ci de un altul, dat anume de Dumnezeu lui Moise.