Fc 32:24
Şi dac'a rămas Iacob singur, Cineva d S'a luptat cu el până'n revărsatul zorilor.
Os 12
CAPITOLUL 12
Necredinţa lui Efraim şi pedepse asupra lui Iuda.
1
Efraim M'a înconjurat cu minciună;
casa lui Israel şi Iuda, cu necredinţă.
Dar astăzi Dumnezeu i-a cunoscut
şi ei se vor chema
popor sfânt al lui Dumnezeu.
2
Efraim însă e un duh rău:
el toată ziua a alergat
după vântul de răsărit a,
tot ce-i netrebnic şi deşert a înmulţit,
făcut-a legământ cu-Asirienii
şi în Egipt s'a dus cu untdelemn b.
3
Se va judeca Domnul cu Iuda
ca să-l pedepsească pe Iacob:
după purtările lui şi după planurile lui
îi va răsplăti;
4
în pântece şi-a înşelat fratele
şi'n truda lui a prins putere asupra lui Dumnezeu c;
5
putere-a prins cu îngerul şi s'a învigorat;
ei au plâns şi Mi s'au rugat,
în Betel M'au găsit
şi acolo li s'a grăit.
6
Dar Domnul Dumnezeu Atotţiitorul
va fi amintirea lui d.
7
Iar tu la Dumnezeul tău te vei întoarce;
păzeşte mila şi judecata
şi apropie-te fără'ncetare de Dumnezeul tău e.
8
Canaan:
În mâna lui e cumpăna nedreptăţii:
i-a plăcut să asuprească f.
9
Iar Efraim a zis:
«Da, dar eu m'am îmbogăţit,
trai fără grijă mi-am aflat».
În nici una din ostenelile lui
nu-şi va afla apărare
din pricina nedreptăţilor
cu care a păcătuit.
10
Eu, însă, Domnul, Dumnezeul tău,
Eu, te-am scos din ţara Egiptului;
încă te voi mai face
să locuieşti în corturi,
ca'n zilele Sărbătorii g.
11
Şi voi grăi către profeţi
şi-am înmulţit vedeniile
şi'n mâinile profeţilor Mi-am făcut asemănare h.
12
Dacă nu este Galaad,
atunci mai-marii ce jertfeau în Ghilgal
ei înşişi nu erau decât minciună;
altarele lor erau ca nişte broaşte ţestoase
pe-a câmpului ţărână.
13
Şi Iacob s'a retras în câmpia Siriei
şi Israel pentru-o femeie a slujit
şi tot pentru-o femeie-a stat de pază.
14
Printr'un profet l-a scos Domnul
pe Israel din ţara Egiptului,
şi tot printr'un profet a fost păzit.
15
Efraim s'a mâniat şi s'a întărâtat:
vărsarea lui de sânge pe el se va vărsa
şi Domnul îi va răsplăti ocara.