Literal: să-i lărgească (neamul). În ebraică, joc de cuvinte între yèfèt = Iafet şi yafte = a lărgi. Binecuvântarea implică nu numai creşterea în număr a urmaşilor lui Iafet, ci şi extinderea lor pe teritorii vaste.