Altfel formulat: fiecărui om îi voi cere socoteală pentru viaţa (sângele) fratelui său.