Fc 01:26
Şi a zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră q, ca să stăpânească peste peştii mării şi peste păsările cerului şi peste dobitoace şi peste tot pământul şi peste toate vietăţile ce se târăsc pe pământ!“
Ps 08
PSALMUL 8
Pentru sfârşit: un psalm al lui David privitor la teascurile de vin. a
1Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!
Că măreţia Ta s'a înălţat mai presus de ceruri.
2Din gura pruncilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă b,
din pricina vrăjmaşilor Tăi,
ca să-i nimiceşti pe duşman şi pe răzbunător.

3Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale,
luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat:
4Ce este omul, că-Ţi aminteşti de el?
sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? c
5Micşoratu-l-ai pentru-o clipă d mai prejos de îngeri,
cu slavă şi cu cinste l-ai încununat
6şi l-ai pus peste lucrul mâinilor Tale,
pe toate le-ai supus sub picioarele lui,
7oile şi boii, da, totul,
chiar şi fiarele câmpului,
8păsările cerului şi peştii mării,
cele ce străbat cărările mărilor.

9Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!