Prin „cerul şi pământul“ (ebraism) se înţelege rezultatul creaţiei, cosmosul ordonat, „existenţa întregului univers“ (Sf. Vasile cel Mare). Alţi Sfinţi Părinţi înţeleg lumea îngerească şi cea materială.