Potrivit legii lui Moise, numai bărbaţii pot îndeplini funcţii preoţeşti.